Pozostały asortyment

Pozostały asortyment do armatury pożarniczej

Strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych używają bardzo dużej ilości sprzętu, w tym armatury pożarniczej. Stojaki hydrantowe zapewnią zaopatrzenie wodne z hydrantów podziemnych, gdy w pobliżu nie ma innych zewnętrznych zbiorników wodnych, a akcja gaśnicza wymaga dużego zapotrzebowania w wodę. Najpopularniejsze stojaki hydrantowe wykorzystywane do działań straży pożarnej mają średniego DN80 w sieci wodociągowej. Innym sposobem na tworzenie zaopatrzenia wodnego przy użyciu motopomp pożarniczych lub autopompo samochodów gaśniczych jest wykorzystanie zewnętrznych zbiorników wodnych, z których woda jest zasysana przy użyciu linii ssawnych zakończonych smokiem ssawnym. Smok ssawny o wielkości nasady W52, W 75 lub W110 pozwala na pobieranie wody ze zbiorników wodnych bez zanieczyszczeń lub wypompowywanie wody z zalanych budynków podczas podtopień. Podczas tworzenia magistral wodnych, a także przy zapewnieniu odpowiedniego zapotrzebowania w wodę używa się zbieraczy, które z dwóch linii tłocznych węży pożarniczych tworzy jedną linię tłoczną o większej średnicy np. 2x52/75 lub 2x75/110. Dzięki wewnętrznej klapie możliwe jest samoczynne zamknięcie nieużywanej nasady. Przy tworzeniu magistral wodnych oraz punktów czerpania wody wykorzystuję się również nalewaki. Nalewak z nasadą W75 montowany jest dzięki specjalnej konstrukcji na zbiorniku wodnym, dzięki czemu strażacy nie muszą trzymać węży, a woda pod wysokim ciśnieniem trafie bezpośrednio do brezentowego zbiornika na wodę. Do zabezpieczenie terenu działań przy wycieku gazu lub do obrony budynku zagrożonego pożarem wykorzystuje się kurtynę wodną. Kurtyna wodna o wielkości nasady W52 lub W75 wytwarza skuteczny parasol wodny ochraniający zabudowania będące w pobliżu płonącego budynku lub zabezpieczając teren przy wycieku gazu np. z uszkodzonego gazociągu.

Asortyment i armatura do podawania wody

Aktywne filtry

Nalewak W110 do zbiornika...

359,00 zł

Nalewak 2xW75 do zbiornika...

459,00 zł

Zbiornik przenośny na wodę...

1 600,00 zł

Noszak aluminiowy na węże...

320,00 zł

Noszak aluminiowy na węże...

439,11 zł

Zbiornik przenośny na wodę...

1 193,10 zł

Podstawa prądownicy FireJet

1 845,00 zł

Zwijadło Węży Pożarniczych...

602,70 zł

Stojak hydrantowy B/BB (W75)

683,24 zł

Kurtyna wodna W52

461,25 zł

Kurtyna wodna W75

438,19 zł

Pływak smoka ssawnego

492,00 zł

Zbieracz 2x75/110

623,92 zł

Zasysacz liniowy

1 596,00 zł