Armatura

ARMATURA POŻARNICZA

Armatura jest drobnym sprzętem niezbędnym przy  gaszeniu pożarów. Podstawą skutecznie przeprowadzonej akcji gaśniczej jest szybkie i bezproblemowe sprawienie linii gaśniczych. Dlatego też strażacy powinni korzystać z wytrzymałego, sprawdzonego i wykonanego z wysokiej jakości materiałów sprzętu do podawania wody i piany. Wyposażenie samochodów gaśniczych w armaturę wodno-pianowa pozwala na swobodny dobór odpowiedniego sprzętu do zastanej sytuacji. Oprócz sprzętu do podawania wody i piany, armatura to cała gama sprzętu takiego jak przełączniki, klucze do węży, rozdzielacze, stojaki hydrantowe, smoki ssawne, zawory, zbieracze i wiele innych.

Armatura pożarnicza

Podkategorie

 • Prądownice

  Prądownice wodno-pianowe

  Prądownica wodna, jako zakończenie linii gaśniczej staje na granicy pomiędzy strażakiem, a pożarem. Przemyślany dobór wytrzymałej prądownicy pomaga w gaszeniu pożarów. Dostępne w naszym sklepie prądownice W25 służą zazwyczaj do gaszenia małych pożarów, jak pożary lasów czy wypalanej trawy. Najbardziej popularne są prądownice typu turbo W52. Dzięki możliwości regulacji przepływu wody oraz zmiany strumienia wody jest to najbardziej skuteczne urządzenie przy gaszeniu pożarów. Wygodna i szeroka dźwignia pozwala na szybkie i pewne operowanie prądami wody przy gaszeniu pożarów wewnętrznych, a wyprofilowana rączka pomaga w utrzymaniu linii gaśniczej pod wysokim ciśnieniem. Oferujemy również prądownice wysokociśnieniowe do zakończenia linii szybkiego natarcia. Prądownice wysokociśnieniowe mają również możliwość regulacji strumienia oraz wydajności. Prądownice proste W52 dzięki prostej budowie są praktycznie nieawaryjne, a silny prąd zwarty pomocny jest np. przy przelewaniu pogorzeliska, przy pożarach stodół czy torfu, a także tam gdzie potrzebna jest tzw. „duża woda”. Prądownice w naszym sklepie posiadają możliwość zmiany strumienia wody, a także szeroki zakres przepływu wody.

 • Podawanie piany

  Podawanie piany

  Piana gaśnicza jest jednym z najbardziej popularnych środków gaśniczych zaraz po wodzie. Dzięki wykorzystaniu piany gaśniczej możliwe jest skuteczne ugaszenie pożarów grupy Bcieczy palnych i łatwotopliwych (np. pożar paliwa), pożaru alkoholu czy do zabezpieczenia rozlewisk cieczy łatwopalnych.  Środki pianotwórcze pomocne są również przy zmniejszeniu napięcia powierzchniowego wody i podania tzw. zwilżacza przy pożarach ciał stałych, jak np. siano czy sterta drzewa lub pożary na wysypiskach śmieci. Zależnie od rodzaju wytwarzanej piany niezbędny jest inna armatura pożarnicza do podawania piany. Prądownica pianowa służy do wytwarzania ciężkiej piany gaśniczej. Wytwornica pianowa pozwala na podanie piany średniej, a generator piany lekkiej (GPL) generuje pianę o wysokiej liczbie spienienia ( powyżej 200), czyli pianę lekką. Wytwarzanie piany nie byłoby możliwe bez użycia środka pianotwórczego, który również jest w naszej ofercie, dostępny w zbiornikach różnej wielkości.

 • Klucze

  Klucze do węży i hydrantów

  Klucze do łączników pozwalają na dokręcenie łączników linii wężowych. Dzięki wykorzystaniu niewielkich i wytrzymałych kluczy do łączników, których jesteśmy dystrybutorem, jeden strażak może samodzielnie w łatwy sposób dokręcić łączniki W52, W75 czy W110. Komplet 2 kluczy mieści się w kieszenie ubrania specjalnego, co przy niewielkiej wadze pozwala na skuteczne działanie. Dostępne są również klasyczne klucze do węży, które są pomocne przy budowaniu linii gaśniczych czy ssawnych.

  Klucze do hydrantów pozwalają na odkręcenie wody zarówno w hydrantach podziemnych, jak i naziemnych. Dzięki swojej budowie, klucze do hydrantów podziemnych pozwalają na podniesienie pokrywy hydrantu oraz odkręcenie zaworu. Natomiast klucze do hydrantów podziemnych pomagają w odkręceniu pokryw, a następnie zaworu wody.

 • Rozdzielacze

  Rozdzielacze

  Rozdzielacze są niezbędne przy budowaniu linii wężowych. Zależnie od wielkości rozdzielacze pozwalają na zakończenie linii głównej i wyprowadzenie dwóch lub trzech linii gaśniczych. Rozdzielacze W52/2xW25 okazują się niezastąpione przy pożarach lasów, łąk i nieużytków, natomiast rozdzielacz W75/52-75-52 jest podstawowym elementem armatury pożarniczej przy większości akcji gaśniczych. Dostępne są również rozdzielacze o nasadach W110, a także o zaworach kulowych lub grzybkowych. Powyższa armatura pożarnicza wykonana jest z materiałów odpornych na korozje, dzięki czemu są wytrzymałe, a zarazem pozwalają na bardzo długie użytkowanie.

 • Przełączniki i zawory

  Przełączniki i zawory

  Przełączniki pozwalają na zmianę wielkości linii tłocznych. Wykorzystując przełączniki strażacy mogą przedłużać linie gaśnicze, redukując przy okazji wielkości węży. Dzięki tzw. redukcjom zmniejsza się średnicę linii tłocznych z W75/W52 lub z W52/W52. Przełączniki wykonane są z wytrzymałego, a zarazem wysokiej jakości materiału, który pozwala na skuteczne łączenie ze sobą węży pożarniczych. Zawory kulowe umożliwiają zakończenie linii gaśniczej i zamknięcie na niej wody. Dzięki temu skutecznie można prowadzić akcję gaśniczą, przedłużając w tym samym momencie inne linie gaśnicze. Zawory są stosowane bardzo często przy użyciu lancy gaśniczej co znacząco wydłuża jej żywot oraz zapewnia powodzenie akcji gaśniczej, przy relatywnie niskiej cenie zaworów.

 • Lance gaśnicze

  lance gaśnicze

  Lance gaśnicze wykorzystywane w działaniach straży pożarnych pozwalają na podawanie wody zarówno przy niskim, jak i bardzo wysokim ciśnieniu. Lanca może być zakończeniem linii gaśniczej i pozwala na gaszenie pożarów ukrytych. Lanca gaśnicza może pracować również pod bardzo wysokim ciśnieniem (ciśnienie maksymalne to nawet 40 bar), a dzięki specjalnym szybkozłączom możliwe jest zmiana końcówki roboczej na inną. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom lanca gaśnicza pozwala gasić płonące sadze w kominie z użyciem wody. Lanca kominowa podaje rozdrobnione strumień wody pod dużym ciśnieniem, dzięki czemu niewielka ilość wody skutecznie gasi pożar w kominie bez wyrządzania szkód. Lanca mgłowa idealnie nadaje się do gaszenia pożarów samochodów oraz do zamontowania agregatu gaśniczego na małych pojazdach takich, jak strażacki quad czy lekki pojazd SLRr. Lance gaśnicze zużywają bardzo małą ilość wody, rzędu 50 litrów/min przy ciśnieniu 20 bar, co gwarantuje skuteczną akcję gaśniczą, nawet w niedostępnym terenie. Lanca gaśnicza przebiciowa jest bardzo skutecznym urządzeniem przy gaszeniu pożarów niedostępnych np. w przestrzeniach stropodachów lub za ścianami. Użycie Lancy przebiciowej pozwala na bezpieczne działania strażaków bez narażania życia i zdrowia i wchodzenia do pomieszczenia objętego pożarem, a dodatkowo niewielkie rozmiary pozwalają na bezproblemowe transportowanie w samochodach strażackich. Lance gaśnicze, przedłużki czy szybkozłącza dostępne są w ofercie Fire Squad Shop.

 • Pozostały asortyment

  Pozostały asortyment do armatury pożarniczej

  Strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych używają bardzo dużej ilości sprzętu, w tym armatury pożarniczej. Stojaki hydrantowe zapewnią zaopatrzenie wodne z hydrantów podziemnych, gdy w pobliżu nie ma innych zewnętrznych zbiorników wodnych, a akcja gaśnicza wymaga dużego zapotrzebowania w wodę. Najpopularniejsze stojaki hydrantowe wykorzystywane do działań straży pożarnej mają średniego DN80 w sieci wodociągowej. Innym sposobem na tworzenie zaopatrzenia wodnego przy użyciu motopomp pożarniczych lub autopompo samochodów gaśniczych jest wykorzystanie zewnętrznych zbiorników wodnych, z których woda jest zasysana przy użyciu linii ssawnych zakończonych smokiem ssawnym. Smok ssawny o wielkości nasady W52, W 75 lub W110 pozwala na pobieranie wody ze zbiorników wodnych bez zanieczyszczeń lub wypompowywanie wody z zalanych budynków podczas podtopień. Podczas tworzenia magistral wodnych, a także przy zapewnieniu odpowiedniego zapotrzebowania w wodę używa się zbieraczy, które z dwóch linii tłocznych węży pożarniczych tworzy jedną linię tłoczną o większej średnicy np. 2x52/75 lub 2x75/110. Dzięki wewnętrznej klapie możliwe jest samoczynne zamknięcie nieużywanej nasady. Przy tworzeniu magistral wodnych oraz punktów czerpania wody wykorzystuję się również nalewaki. Nalewak z nasadą W75 montowany jest dzięki specjalnej konstrukcji na zbiorniku wodnym, dzięki czemu strażacy nie muszą trzymać węży, a woda pod wysokim ciśnieniem trafie bezpośrednio do brezentowego zbiornika na wodę. Do zabezpieczenie terenu działań przy wycieku gazu lub do obrony budynku zagrożonego pożarem wykorzystuje się kurtynę wodną. Kurtyna wodna o wielkości nasady W52 lub W75 wytwarza skuteczny parasol wodny ochraniający zabudowania będące w pobliżu płonącego budynku lub zabezpieczając teren przy wycieku gazu np. z uszkodzonego gazociągu.

Aktywne filtry

Nalewak W110 do zbiornika...

359,00 zł

Lanca Kominowa Mgłowa...

3 279,00 zł

Rozdzielacz kulowy 110/2x75

1 432,70 zł

Przenośna jednostka pianowa...

4 285,00 zł

Wytwornica pianowa WP 2/75...

1 889,00 zł

Prądownica pianowa PP4

644,29 zł

Prądownica pianowa PP 2

531,05 zł

Prądownica ROSENBAUER TURBO...

2 750,28 zł

Prądownica TIPSA Blue Devil...

2 250,00 zł

Rozdzielacz kulowy...

656,00 zł

Lanca prosta przebiciowa...

2 270,00 zł

Przenośna wytwornica piany...

7 134,00 zł

Wytwornica pianowa M2 - JMW...

1 729,00 zł

Prądownica TIPSA Blue Devil...

2 100,00 zł

Lanca gaśnicza MK II z młotem

3 739,20 zł

DOBÓR PRĄDOWNICY STRAŻACKIEJ 

Odpowiedni dobór prądownicy do zastanej akcji gaśniczej to podstawa działań strażaków. Przy niewielkich  pożarach sugerujemy używanie węży o małych  średnicach zakończonych prądownicami W25. Dzięki dużej mobilności, niskiej wadze i dużej wytrzymałości znajdują one zastosowanie głównie przy pożarach lasów, łąk czy nieużytków. Najbardziej popularnym rodzajem prądownic są prądownice W52, które służą zakończeniu linii gaśniczych. Prądownica Turbo lub prądownica prosta pozwala na skuteczne gaszenie ognia. W przypadku prądownic typu Turbo strażak ma możliwość zmiany rodzaju strumienia wody (strumień zwarty, rozproszony, mgłowy) oraz ilości przepływu wody. Wygodna rączka pozwala na pewny chwyt oraz operowanie prądownica, a dostępny w niektórych modelach, ruchomy przegub pozwala na wygodne operowanie linia gaśniczą. Prądownica prosta charakteryzuje się dalekim zasięgiem rzutu strumienia wody oraz prostą, a zarazem skuteczną budową.

SPRZĘT DO WYTWARZANIA I PODAWANIA PIANY GAŚNICZEJ

Przy pożarach rozlewisk paliwa, innych cieczy palnych oraz przy pożarach tworzyw sztucznych niezbędne okazuję się użycie piany gaśniczej. Do wytwarzania piany gaśniczej, zależnie od jej liczby spienienia służy odpowiedni sprzęt. Do wytwarzania piany ciężkiej służy prądownica pianowa, piana średnia powstaje przy użyciu wytwornicy do piany. Zależnie od różnego przepływu i liczby spienienia armatura do podawania piany ma różne wielkości. Pianę ciężką wytworzyć można również wykorzystując nakładkę pianową do linii szybkiego natarcia. Agregaty Piany Lekkiej lub generatory piany lekkiej wytwarzają pianę o największej liczbie spienienia. Aby gasić pianą należy najpierw stworzyć wodny roztwór środka pianotwórczego, dzięki użyciu zasysacza liniowego. Zasysacza liniowy wykorzystując podciśnienie zasysa środek pianotwórczy z zewnętrznego zbiornika np. beczki. W ofercie naszego sklepu dostępne są również środki pianotwórcze w kanistrach, beczkach lub DPLach.

POZOSTAŁA ARMATURA POŻARNICZA

Wielu strażaków zdaje sobie sprawę, że przeprowadzenie skutecznej akcji nie byłoby możliwe bez użycia małego, drobnego, a zarazem niezbędnego wyposażenia, które znajduję się na samochodach strażackich. Podstawą akcji gaśniczych jest zapewnienie zasilania wodnego. Niezbędnym sprzętem okazuje się wtedy stojak hydrantowy z kluczem do hydrantu podziemnego, a także klucz do hydrantu nadziemnego, który pozwala odkręcić różnego rodzaju pokrywy w hydrantach pożarniczych. Inną możliwością stworzenia zasilania jest zorganizowanie punktów czerpania wody przy użyciu motopomp lub autopomp wozów pożarniczych, które przy użyciu węży ssawnych, zakończonych smokiem ssawnym pozwolą na zassanie wody z zewnętrznego zbiornika. Nieocenione są również łączniki węży strażackich oraz przełączniki (tzw. redukcje), którymi można łączyć ze sobą różne wielkości węży pożarniczych. Pomocnym sprzętem przy walce z pożarami ukrytymi są lance gaśnicze. Lanca kominowa ugasi pożar sadzy w kominie przy użyciu bardzo drobnych drobinek wody pod dużym ciśnieniem, a lanca z inną końcówką roboczą pozwala na przebicie dachu, blachy lub innego materiału i ugasić pożar bez potrzeby prowadzania strażaków do strefy niebezpiecznej.

Kamil Michalski
O autorze

Kamil Michalski

Kamil zajmuje się optymalizacją sklepu. W wolnym czasie strażak ochotnik z powołania. Uważnie śledzi nowości na rynku sprzętu pożarniczego oraz pilnuje strażackich nowinek.