POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Danych Osobowych jest: Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 5252726928, REGON: 368567405

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy shop.firesquad.pl, prowadzony pod www.shop.firesquad.pl (dalej zwaną Witryną) przez Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 5252726928, REGON: 368567405 .

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 

Nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartym w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło i login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach.

 

Poniżej zaprezentowane zostały pliki cookies wykorzystywane na stronie www.shop.firesquad.pl wraz ze wskazaniem celu, dla którego są stosowane:

 

Grupa plików cookies do identyfikowania Użytkownika – cel stosowania: przyspieszenie przebiegu procesów zakupowych na stronie sklepu oraz wyeliminowanie konieczności powtarzania procesów związanych np. zakupem produktów.

 

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

 

1. Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą.

2. Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

3. Numer telefonu –czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

4. Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą.

5. Numer NIP (w przypadku przedsiębiorstw)

6. Nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorstw)

7. Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Grupa plików cookies do nawigacji – cel stosowania: pliki z tej grupy przypominają Użytkownikowi ostatnio wybrane produkty, wcześniej wybrane opcje np. zakupu. Służą do ułatwiania Użytkownikowi korzystania z sklepu internetowego.

pliki cookies, które zapamiętują wybrany filtr, np. podczas wyszukiwania produktów

pliki cookies , które zapamiętują ostatnia wybraną kategorię przez Użytkownika

pliki cookies , które przechowują informację odnośnie produktów wybranych do koszyka podczas procesu zakupowego oraz dane Użytkownika, związanego z danym koszykiem.

 

Grupa plików cookies ulubione – cel stosowania - zapamiętywanie wyborów Użytkowania w celu lepszego dopasowania witryny do jego potrzeb

pliki cookies, które zapamiętują ostatnio przeglądane przez użytkownika produkty

Grupa plików cookies, które zbierają dane na temat analizy dostępu użytkowania do strony internetowej.

Google Analitycs – pozwala to na śledzenie strony sklepu za pomocą narzędzi google w celu analizy procesu dotarcia czy korzystania z witryny przez klienta, np.:

Ile razy Klient wchodził na stronę?

Jak długo Klient przebywał na stronie?

Kiedy nastąpiła pierwsza wizyta na stronie?

Kiedy nastąpiła ostatnia wizyta na stronie?

W jakiej wyszukiwarce Klient szukał adresu strony internetowej hurtowni?

Z jakiej strony Klient otworzył stronę hurtowni (reklamy chodzące za klientem)?

 

Grupa plików cookies do analizy procesów zakupowych: cel stosowania – sprawdzanie bezpieczeństwa form płatności, dostosowania form płatności do oczekiwań klientów, optymalizacji procesu zakupowego

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

Udostępnianie informacji

 

 W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów :

Ścisła współpraca w ramach realizacji usługi dokonywana jest z:

1. Firmą kurierską – przekazywane są dane Klienta niezbędne do zrealizowania wysyłki (imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, województwo, telefon)

2. Operatorzy systemów płatności  - dane, które są przekazywane są wymagane do realizacji płatności

Banki – w przypadku konieczności dokonania płatności na konto klienta

3. Księgowość – ilość przekazywanych danych w formie dokumentów do zaksięgowania.

Banki – w przypadku konieczności dokonania płatności na konto klienta

4. Administrator sieci – zewnętrzna firma informatyczna , która odpowiada za bieżącą konserwację (administrowanie) systemami operacyjnymi.

 

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres mailowy: shop@firesquad.pl .

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności (programy antywirusowe, cykliczna zmiana haseł dostępowych, standardy szyfrowania bezprzewodowej sieci komputerowej WPA2 lub wyższy, zabezpieczenie sieci lokalnej przez Firewall, system wykrywania/zapobiegania włamaniom (IDS/IPS), dostęp do sieci mają tylko komputery, których adresy MAC zostały zidentyfikowane przez administratora). Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia .

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

Prawo przysługujące Klientowi sklepu internetowego

 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt  pod adresem shop@firesquad.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: shop@firesquad.pl.

 

Inne strony internetowe

 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I  DEFINICJE

1. Administrator – Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 5252726928, REGON: 368567405

2. Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II  STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

2. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

3. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

III  DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartym w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło i login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach.

 

Poniżej zaprezentowane zostały pliki cookies wykorzystywane na stronie www.shop.firesquad.pl wraz ze wskazaniem celu, dla którego są stosowane:

 

Grupa plików cookies do identyfikowania Użytkownika – cel stosowania: przyspieszenie przebiegu procesów zakupowych na stronie sklepu oraz wyeliminowanie konieczności powtarzania procesów związanych np. zakupem produktów.

 

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

 

1. Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą

2. Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

3. Nr telefonu –czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

4. Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą.

5. Numer NIP (w przypadku przedsiębiorstw)

6. Nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorstw)

7. Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Grupa plików cookies do nawigacji – cel stosowania: pliki z tej grupy przypominają Użytkownikowi ostatnio wybrane produkty, wcześniej wybrane opcje np. zakupu. Służą do ułatwiania Użytkownikowi korzystania z sklepu internetowego.

pliki cookies, które zapamiętują wybrany filtr, np. podczas wyszukiwania produktów

pliki cookies , które zapamiętują ostatnia wybraną kategorię przez Użytkownika

pliki cookies , które przechowują informację odnośnie produktów wybranych do koszyka podczas procesu zakupowego oraz dane Użytkownika, związanego z danym koszykiem.

 

Grupa plików cookies ulubione – cel stosowania – zapamiętywanie wyborów Użytkowania w celu lepszego dopasowania witryny do jego potrzeb pliki cookies, które zapamiętują ostatnio przeglądane przez użytkownika produkty

 

Grupa plików cookies, które zbierają dane na temat analizy dostępu użytkowania do strony internetowej.

Google Analitycs – pozwala to na śledzenie strony sklepu za pomocą narzędzi google w celu analizy procesu dotarcia czy korzystania z witryny przez klienta, np.

Ile razy Klient wchodził na stronę?

Jak długo Klient przebywał na stronie?

Kiedy nastąpiła pierwsza wizyta na stronie?

Kiedy nastąpiła ostatnia wizyta na stronie?

W jakiej wyszukiwarce Klient szukał adresu strony internetowej hurtowni?

Z jakiej strony Klient otworzył stronę hurtowni (reklamy chodzące za klientem)?

 

Grupa plików cookies do analizy procesów zakupowych: cel stosowania – sprawdzanie bezpieczeństwa form płatności, dostosowania form płatności do oczekiwań klientów, optymalizacji procesu zakupowego

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

IV  SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.